Ngày 26/11, CTCP Nhiệt Điện Ninh Bình (HNX: NBP) thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 vào lúc 8h ngày 26/12/2015 với nội dung bãi, nhiệm miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT.

Được biết, địa điểm diễn ra cuộc họp là tại Hội trường gác 4 -nhà điều hành Công ty, số 01 Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Tài liệu đính kèm:
NBP_2015.11.26_bf85968_590_thoi_gian_dai_hoi_co_dong_bat_thuong_2015_signed.pdf