Gói tín dụng này tập trung cho các khách hàng cá nhân, lãi vay ưu đãi cho 6 tháng đầu...

NCB cho vay 500 ty dong lai suat 9,5%/nam - Anh 1

NCB cam kết duy trì lãi suất hợp lý sau thời gian ưu đãi lãi suất, đồng thời áp dụng mức phí trả nợ trước hạn thấp dành cho các khách hàng có nhu cầu tất toán khoản vay trước hạn.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) vừa triển khai chương trình cho vay ưu đãi lãi suất dành cho các khách hàng vay mua nhà, mua ôtô và vay vốn hộ kinh doanh.

Tổng hạn mức áp dụng cho chương trình này là 500 tỷ đồng, triển khai từ nay đến 30/6/2016. Khách hàng tham gia được hưởng mức lãi suất ưu đãi kèm những tiện ích về thời gian vay vốn, phí trả nợ trước hạn…

Cụ thể, khách hàng vay mua nhà, đất hoặc xây dựng, sửa chữa nhà tại NCB sẽ được áp dụng lãi suất vay ưu đãi 9,5%/năm cho 6 tháng đầu, với thời gian vay từ 5 năm trở lên, trong đó cam kết duy trì khoản vay tối thiểu 3 năm.

Khách vay mua xe ôtô mới hoặc xe ôtô đã qua sử dụng cũng được áp dụng mức lãi suất 9,5%/năm cho 6 tháng đầu, với thời gian vay tối thiểu 4 năm và thời gian cam kết duy trì khoản vay tối thiểu 3 năm.

Với khách hàng vay hộ kinh doanh, khách hàng được lựa chọn hai phương án vay ưu đãi 8,5%/năm trong 3 tháng đầu với thời gian vay vốn tối thiểu 6 tháng hoặc 9,5%/năm cho 6 tháng đầu với thời gian vay vốn tối thiểu 3 năm và thời gian cam kết duy trì khoản vay tối thiểu 2 năm.

Trong thông báo về chương trình, NCB cam kết duy trì lãi suất hợp lý sau thời gian ưu đãi lãi suất, đồng thời áp dụng mức phí trả nợ trước hạn thấp dành cho các khách hàng có nhu cầu tất toán khoản vay trước hạn.