NCTS đạt lợi nhuận hơn 106 tỷ đồng

Gốc
(ĐTCK-online) CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán. Theo đó, tổng doanh thu năm 2009 của Công ty đạt 188,592 tỷ đồng, tăng 3,89% so với năm 2008.

Lợi nhuận sau thuế đạt 106,107 tỷ đồng, giảm 1,44% so với năm 2008. EPS năm 2009 đạt 11.070 đồng (năm 2008 là 14.677 đồng). Công ty hiện có vốn điều lệ 95,85 tỷ đồng. NCTS là đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng không Việt nam, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/5/2005. Hiện nay, NCTS là công ty cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hóa cho 24 hãng hàng không đang khai thác tại sân bay Quốc tế Nội bài.

Tin nóng

Tin mới