VinaCorp - CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (ND2) vừa công bố kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, trong đợt chào bán cổ phiếu từ ngày 19/3/2011 đến ngày 24/3/2011 vừa qua công ty chỉ chào bán được 6.189.023 cổ phần, chiếm 26,96% tổng số cổ phần chào bán, cho 2 đối tác chiến lược là Tổng công ty cổ phần Vinaconex (5.989.023 cp) và Công ty cổ phần Vimeco (200.000 cp). Tổng thu ròng từ đợt chào bán là 61.890.230.000 đồng. Sau đợt chào bán Tổng công ty Vinaconex nắm giữ 13,2 triệu cổ phiếu ND2 (chiếm 68,08%); Ngân hàng ĐT và PT Việt Nam nắm giữ 2.180.000 cp ND2 (chiếm 11,2%) và Công ty CP Vimeco chiếm 838.700 cổ phiếu ND2 (chiếm 4,33%).