NDX: Lợi nhuận 6 tháng dự kiến hơn 2,7 tỷ đồng

Gốc
(NDH) NDX đã ban hành Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự kiến kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015.

CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDX - HNX) đã thông qua dự kiến kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015, với doanh thu quý II đạt hơn 24 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty là hơn 1,8 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu dự kiến của NDX là hơn 57,4 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là hơn 2,7 tỷ đồng, gấp 2,7 lần 6 tháng đầu năm 2014.

Trong quý II/2015, nợ phải trả đã giảm 27,5 tỷ đồng (từ 130,2 tỷ đồng xuống còn 102,7 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, HĐQT của NDX còn thống nhất thời gian đến như sau: Mỗi thành viên HĐQT cố gắng hỗ trợ cho công ty 10 tỷ doanh thu trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ban hành Nghị quyết này, trong đó, lợi nhuận đạt ít nhất là 5%.

Riêng ông Nguyễn Quang Trung và Ông Bùi Lê Duy nhận chỉ tiêu gấp đôi là mỗi người hỗ trợ cho công ty 20 tỷ doanh thu trong thời gian 12 tháng kể từ khi ban hành Nghị quyết này, trong đó, lợi nhuận đạt ít nhất là 5%.

Tổng Giám đốc công ty cam kết hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015.

Bình Minh

Tin nóng

Tin mới