Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

NEC Solutions Việt Nam khai trương văn phòng tại TP.HCM

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Ngày 30/6/2008, NEC Solutions Việt Nam - trụ sở tại Hà Nội và đã mua lại công ty phần mềm Sáng Tạo của Việt Nam trước đó - khai trương văn phòng tại TP.HCM.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10568&t=pcolarticle