Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nên có bài viết về tấm gương các nhà báo

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Vừa qua, báo mở cuộc thi viết về "Những tấm gương bình dị mà cao quý". Thiết nghĩ, báo nên có những bài viết về tấm gương các nhà báo...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.36445.qdnd