Ngày 27-3, HĐND thành phố họp phiên bất thường với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc xem xét mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Những ngày qua, vấn đề này đang thu hút...