Nên công khai giá giao dịch nhà, đất?

Gốc
Hệ thống đăng ký nên đưa cả những thông tin về giá trị giao dịch thật của bất động sản để làm cơ sở cho thị trường phát triển đúng hướng. Những thông tin...

Tin nóng

Tin mới