'Nến đã tắt' - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Gốc
Suốt đêm gió lạnh về

Những pho tượng trầm ngâm trên bệ đá
Các ông có thể bị cảm lạnh
Vì dưới mái đêm này
Chỉ còn duy nhất một ngọn nến mong manh

Minh họa: Văn Nguyễn

Các ông suy ngẫm gì khiến bóng đêm mất ngủ
Các ông dằn vặt gì làm bóng đêm đăm chiêu
Suốt đêm gió lạnh về
Nến đã tắt và các ông vẫn nín lặng như thế
Suốt đêm gió lạnh về
Nến đã tắt và các ông vẫn trầm ngâm như thế

Ngước nhìn thế gian

Nguyễn Việt Chiến

Tin nóng

Tin mới