Nên “dẹp” cảnh ngủ trên ghế đá vườn hoa

Hanoinet - Cuối tuần vừa rồi, tôi đón anh bạn từ Hải Dương lên chơi.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=7&NewsId=72443