Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nên giảm, hoãn thuế thu nhập cho một số đối tượng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Giáo sư – tiến sĩ - luật sư Kevin Holmes, giảng viên Đại học Wellington là chuyên gia quốc tế tư vấn cho Chính phủ Việt Nam về xây dựng và triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=119369