Liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em, trong gia đình, trường học và ngoài xã hội, khiến không ít người lo ngại cho sự giảm sút nhân cách người Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng, đã đến lúc chúng ta cần có một cuộc sửa chữa lớn trong mỗi con người, trong toàn xã hội.