“Nếu bạn lái xe thật nhanh từ đầu này đến đầu kia của Singapore thì chỉ khoảng một tiếng đồng hồ sau xe bạn sẽ rơi xuống biển” - tiến sĩ Ng Pak Tee, giảng viên Học viện Giáo dục Singapore mở đầu phần giới thiệu về đất nước Singapore với “lớp học giảng viên nguồn quốc gia” của chúng tôi như vậy.