Tổng thư ký Diễn đàn Bác Ngao về châu Á Long Vĩnh Đồ nhận định các nền kinh tế đang nổi lên sẽ giúp hạn chế hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới.