SanOTC- Quý 4/2008, nền kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng chậm nhất trong 7 năm do xuất khẩu sụt giảm mạnh.