(NLĐ)- Theo ông Nguyễn Chính Nghĩa (doanh nhân Đài Loan), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, thị trường chứng khoán VN đang trải qua thời kỳ suy giảm. Nhà đầu tư phải chịu thuế chuyển nhượng chứng khoán (bắt đầu từ năm 2009) là chưa đúng thời điểm nên cần lùi lại.