"Chúng tôi ủng hộ việc miễn lệ phí trước bạ ban đầu. Nhưng đây lại do một luật khác điều chỉnh, nên nếu thực hiện việc thì phải sửa đổi luật về phí và lệ phí". Ông Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của QH nói.