Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nền phê bình “soi mói”

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - "...Nền phê bình chưa có khả năng tiếp cận được những sáng tác mới. Bao nhiêu năm nay nó là một nền phê bình “soi mói”. Động tác, động thái, phương thức của toàn bộ nền phê bình là hiện tượng soi mói. Còn thực chất phê bình không phải là soi mói..."

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=41285