Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nền tài chính công minh bạch và lành mạnh hơn

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2007, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tiến hành 107 cuộc kiểm toán về niên độ ngân sách năm 2006. Qua kết quả, có thể nhận thấy nền tài chính công đã minh bạch, lành mạnh hơn, nhiều lỗ hổng trong quản lý đã được kịp thời phát hiện và khắc phục...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.chinhsachxahoi.37607.qdnd