Tôi đồng ý với ý kiến của bạn THUONG LU. Nhưng gia đinh cũng chỉ nên lấy tiền tác quyền một cách tượng trưng mà thôi .