Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nên xây dựng các vùng vành đai xanh của Thủ đô

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Với người làm qui hoạch, Hà Nội như một chiếc áo chật nhưng nếu Hà Nội được mở rộng thì trọng trách đặt lên vai họ là làm sao Thủ đô được mở rộng vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại và không “lỗi thời” trong tương lai dài.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=49219