Hanoinet - Xa Hà Nội mấy chục năm, bạn tôi mới lại có dịp trở về mảnh đất kinh kỳ mà chúng tôi đã từng hái hoa bắt bướm một thời cắp sách đến trường. Tuổi gần bát thập, tóc màu mây ngập cả mái đầu, bạn tôi cứ rưng rưng khi đi qua mấy con phố cổ,