NET: Dự kiến 17/12 GDKHQ trả cổ tức 2015 bằng tiền, tỷ lệ 15%

Gốc
CTCP Bột giặt NET (HNX: NET) dự kiến trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (tương ứng 1,500 đồng/cp). Ngày GDKHQ nhận cổ tức vào 17/12/2015.

Tài liệu đính kèm:
NET_2015.11.25_5e70075_Tam_ung_co_tuc_2015.pdf

Tin nóng

Tin mới