Nét giống nhau kỳ lạ giữa xe hơi và động vật

Gốc
(Zing) - Có nhiều mẫu xe được thiết kế mô phỏng theo hình dáng của các con vật một cách chủ ý, nhưng cũng có nhiều loại xe có nét giống với các con vật một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.

Tin nóng

Tin mới