(BongDa.com.vn) - Đã hơn một tháng kể từ ngay David Moyes dẫn dắt M.U, dấu ấn ông để lại là có, những vẫn quá nhạt nhòa và không có gì đảm bảo cho thành công của ông tại M.U. Nếu có một điều ước dành cho David Moyes, liệu ông sẽ ước gì?