Với anh em Tinh tế thì Wi-Fi là một thứ không có gì xa lạ, và nó đóng một vai trò khá là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hay nói về Wi-Fi, nhưng chúng ta chỉ có thể thấy được những cái router, chứ không bao giờ thấy sóng Wi-Fi. Vậy nếu giả sử chúng ta có thể thấy được sóng Wi-Fi trong môi trường xung quanh, thì nó sẽ trông như thế nào?

Với anh em Tinh tế thì Wi-Fi là một thứ không có gì xa lạ, và nó đóng một vai trò khá là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hay nói về Wi-Fi, nhưng chúng ta chỉ có thể thấy được những cái router, chứ không bao giờ thấy sóng Wi-Fi . Vậy nếu giả sử chúng ta có thể thấy được sóng Wi-Fi trong môi trường xung quanh, thì nó sẽ trông như thế nào?

Vài ngày trước, hai nhà nghiên cứu Nickolay Lamm và tiến sĩ M. Browning Vogel đã làm việc cùng nhau để thu thập số liệu về độ phủ Wi-Fi ở National Mall, thuộc Washington D.C. , và họ đã chồng ghép các số liệu đó lại những hình ảnh thật sự. Kết quả là họ thu được 5 bức ảnh minh họa tuyệt đẹp, cho chúng ta thấy cách Wi-Fi được truyền đi trong không trung và các nó làm việc trong thế giới thật.

Bức ảnh này cho thấy một luồng sóng Wi-Fi điển hình truyền đi trên một băng tầng được chia thành nhiều kênh nhỏ, được thể hiện bằng màu đỏ, vàng, xanh lá và các màu khác.

Bức ảnh này cho thấy các xung nhịp Wi-Fi là những quả cầu nhiều màu sắc phát ra từ nguồn nằm ở sát góc phải tấm ảnh.

Sóng Wi-Fi phủ đầy trên không trung và di chuyển dưới dạng các xung nhịp dữ liệu mã hóa. Khi "đóng băng" một khung ảnh có các xung nhịp cho thấy chúng cách nhau khoảng 6 inch, khoảng 15cm (thể hiện bởi các dải màu nhạt di chuyển trong không trung trong bức ảnh này).

Dữ liệu được truyền đi tức thời trên nhiều tần số khác nhau từ ăng-ten Wi-Fi như là các vùng màu xanh, màu chàm và vàng.

Wi-Fi phát đi ở tần số giữa sóng vô tuyến và sóng cực ngắn, vì thế các dải sóng cách nhau chừng 6 inch, khoảng 15cm, thể hiện bởi các vòng tròn màu ở ảnh trên.

Theo: GigaOM