CII sẽ sử dụng số lượng cổ phiếu quỹ này để phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu hoán đổi cho quỹ, kèm theo một số điều khoản khác để đảm bảo cổ đông hiện hữu của CII cùng sẽ được lợi.

Công ty Cồ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII - HoSE) vừa có văn bản thông báo đến cổ đông về kết quả đàm phán với một quỹ đầu tư lớn đến từ Hàn Quốc về việc đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào CII. Quỹ đầu tư này đang quản lý danh mục trị giá 1,2 tỷ USD, theo CII.

Cụ thể, trong trường hợp CII mua thành công 24 triệu cổ phiếu quỹ (nâng tổng số lượng lên 34 triệu cổ phiếu quỹ) thì quỹ có thể đầu tư trực tiếp vào CII.

CII sẽ sử dụng số lượng cổ phiếu quỹ này để phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu hoán đổi cho quỹ, kèm theo một số điều khoản khác để đảm bảo cổ đông hiện hữu của CII cùng sẽ được lợi.

Trước đó, CII có cho biết một phần mục đích mua cổ phiếu quỹ là nhằm đàm phán bán lại cho các NĐT mới với mức giá không thấp hơn 130% giá mua.

Trong trường hợp CII không mua thành công cổ phiếu quỹ thì quỹ có thể đầu tư gián tiếp vào cổ phiếu CII thông qua cổ đông lớn của CII dưới hình thức trái phiếu hoán đổi.

CII cũng nhấn mạnh thỏa thuận này chưa có giá trị pháp lý và chỉ đang ở giai đoạn thương thảo từ Ban Điều hành của CII và Ban Điều hành của quỹ. Ban Điều hành sẽ trình HĐQT xem xét trong phiên họp gần nhất và trình Hội đồng Đầu tư của quỹ trong thời gian tới trước khi hai bên có thỏa thuận cuối cùng.