Nếu dậy sớm

Gốc
Peter hỏi bố:

- Ồ, vậy thì ông thấy thanh thản và nhẹ nhàng lắm ba nhỉ! - Ừm, thực ra nếu ông tỉnh dậy sớm thì ông còn sống lâu hơn nhiều. Vì lúc ấy ông đang lái xe trên đường. H.M (st)

Tin nóng

Tin mới