“Nếu không hành động, sẽ chẳng có gì thay đổi”

Hỏi chuyện ông Lương Văn Tự, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại, về những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong WTO...

Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=21eadaf758319f&page=category