(GDVN) - Nếu đúng như phản ánh của ông Vi Toàn Nghĩa, Công ty TNHH Amway Việt Nam đã vi phạm quyền cá nhân trong Bộ luật Dân sự 2005.

Như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vừa qua ông Vi Toàn Nghĩa (Hà Nội) phản ánh Công ty TNHH Amway Việt Nam giả mạo, tự ý sử dụng hình ảnh ông để quảng cáo.

Cụ thể tại trang 9 Bản tin nội bộ Amagram tháng 3/2014 của Amway Việt Nam, ảnh thứ 6 (từ trên xuống dưới - từ phải sang trái) sử dụng hình ảnh của ông Vi Toàn Nghĩa và vợ là Nguyễn Thị Ngọ. Theo ông Nghĩa, việc Amway Việt Nam dùng hình ảnh ông đăng trên Amagram khi không được sự nhất trí của ông Nghĩa là vi phạm pháp luật.

Hình ảnh ông Vi Toàn Nghĩa được Công ty TNHH Amway Việt Nam sử dụng trong Bản tin nội bộ Amagram tháng 3/2014.

Từ đó ông Nghĩa cho rằng, Công ty TNHH Amway Việt Nam đã vi phạm pháp luật khi giả mạo tài liệu, hình ảnh của riêng công dân. Đồng thời đăng tải hình ảnh riêng công dân với mục đích quảng cáo khi chưa được phép của công dân. Amway phải thu hồi toàn bộ ấn phẩm đã trai phép dùng hình ảnh của tôi và công khai xin lỗi và bồi thường danh dự cho tôi”, ông Nghĩa nói.

Chiếu theo nội dung phản ánh của ông Vi Toàn Nghĩa, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tìm hiểu văn bản pháp luật liên quan đến quyền cá nhân về hình ảnh. Theo đó, nếu những nội dung phản ánh của ông Nghĩa là đúng sự thật, Công ty TNHH Amway Việt Nam đã vi phạm Điều 31 Bộ luật Dân sự 2005.

Cụ thể, Bộ luật Dân sự 2005 quy định quyền của cá nhân đối với hình ảnh của mình tại Điểm 1,2,3 Điều 31. Theo đó, điểm 2 của Điều 31 chỉ rõ: Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc pháp luật có quy định khác.

Tương tự Điểm 3 của Điều luật này quy định: Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Cũng theo quy định của văn bản pháp luật hiện hành, ông Vi Toàn Nghĩa được quyền yêu cầu Amway Việt Nam phải chấm dứt việc sử dụng hình ảnh ông Nghĩa trên các ấn phẩm trang tin, bản tin nội bộ, tờ rơi quảng cáo… của Amway. Nếu như việc yêu cầu của ông Nghĩa không được Amway thực hiện ông Nghĩa có thể gửi đơn đến cơ quan công an can thiệp.

Bên cạnh đó nếu chứng minh được việc sử dụng hình ảnh trên Bản tin nội bộ Amagram tháng 3/2014 của Amway Việt Nam, gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự, nhân phẩm của ông Nghĩa, ông Nghĩa có thể khởi kiện Amway Việt Nam ra tòa án để yêu cầu bồi thường thiệt hại do đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

* Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục thông tin về vụ việc...