VIT - Theo một khảo sát dự đoán ra ngày 17/1 do cơ quan Conference of Mayors (Mỹ) thực hiện, New York là thành phố đứng đầu trong danh sách các thành phố lớn của Mỹ có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất. Cũng theo kết quả khả sáot, chỉ có 5 thành phố sẽ thoát khỏi “danh sách đen” các thành phố có tỷ lệ thất nghiệp cao trong năm nay.