(BNS) Từ năm năm qua, ông Adrian Jones và nhóm nghiên cứu của ông đã đi du lịch khắp Việt Nam để tìm kiếm những tác phẩm hội họa được sáng tác từ thập niên 1940. Họ cũng phỏng vấn những họa sĩ lão thành để am hiểu hơn về...