Để cải thiện hình ảnh về lực lượng cảnh sát trong con mắt của người dân và du khách nước ngoài, Bộ Nội vụ Nga đã quyết định sẽ mở các lớp dạy cảnh sát viên cách tiếp chuyện và cư xử với người dân khi những người này gặp rắc rối.