VIT - Như tin đã đưa, Lầu Năm Góc đang có kế hoạch dùng tên lửa bắn hạ một vệ tinh gián điệp vào tuần tới. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga nhìn nhận vấn đề này theo một hướng hoàn toàn khác…