Hơn 50 nghìn du khách đến Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 7

Hơn 50 nghìn du khách đến Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 7

Kiều bào trẻ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại Ngã ba Đồng Lộc, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Kiều bào trẻ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại Ngã ba Đồng Lộc, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đoàn công tác của Thái Nguyên dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Đoàn công tác của Thái Nguyên dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Tổ chức lễ giỗ lần thứ 54 của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc

Tổ chức lễ giỗ lần thứ 54 của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc

Đoàn đại biểu sinh viên Việt Nam tại 25 quốc gia dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Đoàn đại biểu sinh viên Việt Nam tại 25 quốc gia dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Tuổi trẻ Hà Tĩnh thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Ngã ba Đồng Lộc

Tuổi trẻ Hà Tĩnh thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc - nẻo về tri ân

Ngã ba Đồng Lộc - nẻo về tri ân
Ngã ba Đồng Lộc - nẻo về tri ân
Ngã ba Đồng Lộc - nẻo về tri ân

Ngã ba Đồng Lộc - nẻo về tri ân

Hàng vạn du khách dâng hương tưởng nhớ 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc

Hàng vạn du khách dâng hương tưởng nhớ 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc

Hàng vạn du khách muôn phương tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Hàng vạn du khách muôn phương tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tri ân các anh hùng liệt sĩ trên 'tọa độ lửa' Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tri ân các anh hùng liệt sĩ trên 'tọa độ lửa' Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn
Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn
Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích