Trong đời sống tình cảm có những khi bạn phải đứng trước "ngã ba đường" phải quyết định đi thẳng hay rẽ sang một lối khác. Sự lựa chọn nào cũng khó khăn, bạn hãy nghe theo sự mách bảo của trái tim.