Nga cảnh cáo Kosovo

Gốc
Nga cảnh cáo Kosovo sẽ không bao giờ trở thành thành viên LHQ hoặc bất cứ tổ chức quốc tế nào nếu tự tuyên bố độc lập khỏi Serbia.

Tin nóng

Tin mới