VIT - Nga và giới tiêu dùng châu Âu đang nỗ lực hợp tác để phong tỏa tình hình vận chuyển khí đốt. Lời tuyên bố trên được Thủ tướng Nga Vladimir Putin đưa ra trong buổi đàm phán với Thủ tướng Đức Angela Merkel.