(HNMO)- Hạ viện Nga, Duma vừa thông qua gói tài chính 86 tỉ USD để hỗ trợ các ngân hàng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tiền tệ thời gian qua.