Nga chi 86 tỷ USD cứu các ngân hàng

Gốc
Hạ viện Nga vừa nhất trí thông qua một loạt biện pháp trị giá 86 tỷ USD nhằm trợ giúp các ngân hàng bị tác động của khủng hoảng tài chính.

Tin nóng

Tin mới