Nga chuộng gạo Việt

Gốc
10 tháng năm 2015 xuất khẩu gạo sang thị trường Nga có sự tăng trưởng đột biến, tăng gấp 2,02 lần về khối lượng và tăng gần 80% về giá trị.

Bộ NN&PTNT cho biết, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 11 ước đạt 885.000 tấn với giá trị đạt 372 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 11 tháng năm 2015 ước đạt 6,24 triệu tấn và 2,65 tỉ USD, tăng 3,6% về khối lượng nhưng giảm 4,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, giá gạo xuất khẩu bình quân 10 tháng qua đạt 426,04 USD/tấn, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng với 34,49% thị phần; tăng 7,21% về khối lượng, nhưng giảm 1,36% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

So với 10 tháng năm 2014, các thị trường có sự tăng trưởng mạnh là Malaysia tăng 11,5% về khối lượng và 2,24% về giá trị, vươn lên vị trí thứ 3 về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm 8,7% thị phần.

Thị trường Ghana tăng 34,5% về khối lượng và tăng 9,07% về giá trị, đứng vị trí thứ 4 về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam. Thị trường Bờ Biển Ngà tăng gần 50% về khối lượng và tăng 39,07% về giá trị, đứng thứ 5 về thị phần.

Đáng chú ý là 10 qua, thị trường Nga có sự tăng trưởng đột biến, tăng gấp 2,02 lần về khối lượng và tăng 79,05% về giá trị nhập khẩu gạo của Việt Nam.

Các thị trường có sự giảm mạnh trong 10 tháng năm 2015 là Phillipines (giảm gần 27% về khối lượng và giảm 33% về giá trị), Singapore (giảm gần 37% về khối lượng và giảm 35% về giá trị), Hong Kong (giảm 30% về khối lượng và giảm 37% về giá trị) và Hoa Kỳ (giảm 32% về khối lượng và giả m 26% về giá trị).

Đỗ Hương

Share on Tumblr

Tin nóng

Tin mới