VIT - Ngày 30/3, Bộ Nội vụ Nga tuyên bố: Khoảng 20000 quân đặc nhiệm của bộ này sẽ được rút khỏi Chechnya nếu chiến dịch chống khủng bố hoàn thành sứ mệnh tại đất nước cộng hòa thuộc khu vực Caucasus này.