Nga - Cu-ba tiến tới mối quan hệ chiến lược

Tổng thống Nga Mét-vê-đép đã nồng nhiệt đón tiếp Chủ tịch Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô tại một ngôi nhà nghỉ dành cho người đi săn ở vùng Gia-vi-đô-rô tuyết phủ, cách Mát-xcơ-va khoảng 150km về phía Bắc...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.anninh.51228.qdnd