(VOV) - Tuyên bố này được Thủ tướng Nga Vladimir Putin đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Abkhazia Sergei Bagapsh tại ngoại ô Moscow

Ngày 26/3), Nga đã thông qua quyết định dành khoản tín dụng 10 tỷ rúp để hỗ trợ Abkhazia và cung cấp vốn tín dụng 700 triệu rúp cho Ngân hàng Trung ương Abkhazia. Đây là khoản tín dụng mà Nga sẽ hỗ trợ Abkhazia trong giai đoạn 2010 đến 2012 với lãi suất ưu đãi và thời gian ân hạn là 4 năm. Trong thời gian tới các chuyên gia 2 nước sẽ hoàn tất các bước kỹ thuật để thực hiện dự án này./. PV từ Moscow