Tổng thống Dmitry Medvedev đề nghị thành lập ở châu Âu một hệ thống an ninh thống nhất và đáng tin cậy