Hai bên đã ký một loạt văn kiện gồm Thông cáo chung về kết quả hội đàm, Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn công nghiệp khí đốt Nga "Gazprom" và Tập đoàn khí đốt Hàn Quốc "KOGAZ" về cung cấp khí đốt