(ĐSCT) Bộ nội vụ Georgia hôm qua xác nhận Nga “đã rút hết quân khỏi tất cả các vùng đệm”. Như vậy, Nga đã hoàn tất việc rút quân trước hạn chót vào 10-8 theo một kế hoạch hòa bình được Pháp làm trung gian yêu cầu.