TP - Tòa án thành phố Saint-Peterburg (Nga) đã ra phán quyết rằng, Bộ Tư pháp Nga đã đúng khi không đồng ý cho phép đăng ký Hội “Sương bạc” - một tổ chức xã hội do một số gái mại dâm Nga đứng ra thành lập.

Hội “Sương bạc” tự nhận là “Hội của những nữ nhân viên làm nghề tình dục” nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của giới gái mại dâm Nga. Đơn xin đăng ký của Hội “Sương bạc” đã bị Bộ Tư pháp Nga bác bỏ vì trong danh mục nghề nghiệp chính thức của nước Nga không hề có nghề nào là “nghề tình dục”.

Hơn thế nữa, cũng theo Bộ Tư pháp Nga, nếu cho phép đăng ký “nghề tình dục” thì không chỉ mâu thuẫn với hệ thống luật pháp hiện hành ở Nga mà còn có nguy cơ bùng lên những rối loạn trong xã hội. Hiện nay, theo những số liệu không chính thức, số gái mại dâm ở Nga trong là từ 2 đến 2,5 triệu, trong đó, khoảng 10% nghiện ma túy. Hoạt động mại dâm ở Nga bị coi là bất hợp pháp.