Cục Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (VPSS), vừa thông báo rằng do phát hiện vi sinh vật gây bệnh và hóa chất độc hại, VPSS đã có văn bản ngày 9/8/2013 thông báo áp dụng chế độ kiểm tra tăng cường các chỉ tiêu ATTP đối với các lô hàng thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu từ hơn 20 quốc gia.

Riêng đối với Việt Nam, VPSS thông báo áp dụng chế độ kiểm tra tăng cường đối với các lô hàng xuất khẩu vào LB Nga của Cty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Quí, do lần đầu phát hiện lô hàng tôm sú đông lạnh của cơ sở này nhiễm vi sinh vật ưa ẩm và kỵ khí tùy nghi vượt quá giới hạn cho phép.

Trong thời gian áp dụng chế độ kiểm tra tăng cường, nếu tiếp tục phát hiện lô hàng của doanh nghiệp vi phạm, VPSS sẽ xem xét áp dụng biện pháp tạm đình chỉ nhập khẩu đối với sản phẩm của doanh nghiệp.